Vraag

Tijdens de jaargesprekken is besproken aan welke doelen medewerkers van de bank komend jaar willen werken. De organisatie heeft duurzame inzetbaarheid als speerpunt opgenomen in het strategisch plan en heeft daar een budget voor gereserveerd. Medewerkers hebben besproken welke doelstellingen zij belangrijk vinden en waar zij als team mee aan de slag willen: elkaar (echt) leren kennen; elkaar vertrouwen en werken vanuit intrinsieke motivatie.

De vraag aan ons was om tijdens drie trainingsdagen te werken aan de door het team geformuleerde doelen. Voor de organisatie waren daarbij drie pijlers belangrijk: communicatie, gedrag en samenwerken. De doelstelling was om per persoon bewustwording te creëren hoe eenieder bij kon dragen aan deze geformuleerde doelen.

Uitkomst

Tijdens de teamdagen maakten we een koppeling tussen wat de medewerkers kunnen bijdragen en waar hun drijfveren, competenties, normen en waarden liggen. Een persoonlijkheidsanalyse en teamanalyse waren onderdeel van de opdracht en werden ingezet om bewustwording op zowel individueel- als teamniveau te creëren.

Medewerkers gingen na in hoeverre zij persoonlijk in staat waren leiderschap te tonen en zich te op bepaalde gebieden te ontplooien. Deelnemers hebben elkaar beter leren kennen op het gebied van gezamenlijke doelen en wat hen als team drijft. Zij hebben concrete teamacties voor de toekomst geformuleerd en zakelijke en persoonlijke doelstellingen behaald, waardoor iedereen is verzekerd van de positieve verandering voor de lange termijn.

Wat hebben we gedaan

Gelukkige mensen in succesvolle organisaties met HBM
Organisatie maatwerkopleidingen
Teamoptimalisatie
Team analyse en Assessments
Teamcoaching
Thomas-Killman instrument (TKI)
Bianca Spits

Bianca Spits

Partner, Human Experience expert, trainer, coach, procesbegeleider (NOLOC gecertificeerd) en Equine assisted coach

Meer weten over dit opleidingsjaartraject of wat we voor jou en je organisatie kunnen betekenen?

Vraag het Bianca!

We hebben elkaar beter leren kennen en niet alleen op professioneel niveau. Juist dit draagt bij tot een betere samenwerking onderling.

Accountmanager

Het was een intensief traject waar de trainers ons hebben geleerd om de onderstroom te benoemen en het onbenoembare te benoemen. Zo noemen ze dat bij Innervida en dat neem ik graag mee. Het heeft niet alleen ons als team geholpen maar ook mij als persoon.

Team Manager bijzonder beheer.

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404