Privacy Statement

Datum laatste wijziging: 25 september 2020

Innervida neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden, met welk doel dit gedaan wordt en hoe Innervida ervoor zorgt dat deze persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Privacybeleid
Innervida verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. De persoonsgegevens van Innervida’s relaties, klanten, cliënten en medewerkers zijn bij ons veilig. Daarbij wordt voldaan aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Innervida wil veilig en adequaat met persoonsgegevens omgaan, op zo’n manier dat Innervida’s klanten en cliënten goed worden bediend, dat Innervida een goede relatie onderhoud met haar contacten en dat gegevens van personeel binnen de wettelijke bepaling worden bewaard.

Persoonsgegevens en doel verwerking
Innervida gebruikt persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de werkzaamheden, in opdrachten voor klanten, om een goed contact te houden met relaties en wat nodig is voor een adequaat personeelsbeleid. Innervida gebruikt persoonlijke gegevens maar verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG). Desalniettemin, voor de betreffende personen kunnen dit gevoelige gegevens zijn en daarom neemt Innervida dit beleid serieus. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Innervida verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadressen;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op Innervida’s website;
 • Internetbrowser en apparaat type;

De website van Innervida heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Innervida kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Innervida raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Innervida zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@Innervida.nl, dan wordt er zo spoedig mogelijk naar gekeken.

Innervida verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslag:

 • Het uitvoeren van de opdracht;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van Innervida’s nieuwsbrief en/of brochure;
 • Het informeren over wijzigingen van Innervida’s diensten en producten;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens wanneer Innervida hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Innervida nodig heeft voor de belastingaangifte;

Beveiligen en bewaren
Innervida neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in Innervida’s veiligheidsbeleid.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Om een goed contact te houden met relaties bewaart Innervida de NAW- en contactgegevens, van klanten en cliënten onbeperkt, dat wil zeggen tenminste 10 jaar, vanwege de vereisten van de beroepsvereniging. Voor de personeelsadministratie zijn er wettelijke termijnen die Innervida opvolgt.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie zijn contracten afgesloten en afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Cookies
Innervida gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Innervida gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Innervida hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan Innervida vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404