De vraag

De vraag aan ons was invulling te geven aan een tweedaagse sessie van directie, HRM en regiomanagers van de rijksoverheid. De twee dagen stonden in het teken van een toekomstbestendige organisatie. Dit samen en met elkaar vormgeven was belangrijk. Het doel was op inspirerende en actieve wijze met de thema’s vakmanschap, leiderschap en eigenaarschap aan de slag te gaan. Het tweede doel was elkaar beter te leren kennen, maar ook de talenten van elkaar te leren kennen. Het programma moest interactief zijn en onze experts mochten wel een beetje prikken als dat nodig was. Ook wilde de klant Circulair Leiderschap in het programma.

Resultaat

We hebben gewerkt met de principes, pijlers en regels uit Circulair Leiderschap. Dit was soms best lastig voor de deelnemers. Ze werden geconfronteerd met zichzelf en merkten dat ze niet altijd goed luisterden. Ook confronteerden ze elkaar met samenwerken, dat niet vanzelfsprekend was en ook heel moeilijk. Dit had te maken met de hiërarchische verhoudingen en een slechte communicatie voorafgaande aan de twee dagen. Deelnemers kwamen tot het inzicht dat als je in een reorganisatie zit en je kijkt door de bril van Human Experience, dan weet je dat je medewerkers uit alle lagen moet betrekken. Dus niet alleen van top down maar ook vooral ook buttom up. De eerste constructieve stappen werden gezet naar een nieuwe toekomstbestendige organisatie, Circulair Leiderschap en Human Experience waren daarin ondersteunend en helpend.

Wat hebben we gedaan

Human experience-management
Circulair Leiderschap
Teamoptimalisatie

Tatiana van Rijswijk

Founder, Directeur-Eigenaar en Human Experience expert

Meer weten over dit opleidingsjaartraject of wat we voor jou en je organisatie kunnen betekenen?

Vraag het Tatiana!

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404