Vraag

We kregen een verzoek van een GGZ-organisatie om in co-creatie een opleidingsprogramma te ontwikkelen voor niveau-5-begeleiders. Deze organisatie gelooft in de kracht van mensen, ongeacht achtergrond en beperkingen en wil haar medewerkers duurzaam ontplooien. Begeleiders op niveau-5 hebben een coördinerende en coachende rol. Om deze rol goed te kunnen invullen, wordt er blijvend geïnvesteerd in de medewerkers en is er een maatwerkopleiding tot stand gekomen.

Resultaat

In de opleiding persoonlijk leiderschap, coaching en vaardigheden hebben we de visie en missie van de organisatie geïntegreerd. Ook werken we met het zogenoemde double-loops-learning. Deelnemers internaliseren wat zij geleerd hebben en kunnen dat vervolgens doorgeven aan hun team. We hebben doelen op maat geformuleerd, die we toetsen met een assessment op hbo- niveau. Na afloop is de begeleider zich bewust van zijn talenten, competenties en ontwikkelpunten en weet hij hoe dit in te zetten inde rol van niveau-5-begeleider. Persoonlijk leiderschap en zelfreflectie op eigen handelen is een gewoonte geworden. De deelnemer is in staat teamleden te coachen op hun eigen ontwikkeling door coachmethodieken. Ook weet de begeleider wat zijn rol is, die van de teamleden en zorgmanager, waardoor iedereen efficiënter en doelgerichter kan werken.

In vier jaar tijd hebben wij een kleine honderd begeleiders opgeleid in de gecertificeerde maatwerkopleiding persoonlijk leiderschap, coaching en vaardigheden. De kennis, vaardigheden en ervaring van de begeleiders-niveau-5 spreidde zich als een lopend vuurtje door de organisatie en zorgde voor gelukkigere medewerkers en een betere kwaliteit van de zorg. De waardering voor dit traject was een 8.8.

Wat hebben we gedaan

Human experience-management
Organisatie maatwerkopleidingen
Duurzame inzetbaarheid

Tatiana van Rijswijk

Founder, Directeur-Eigenaar en Human Experience expert

Meer weten over dit opleidingsjaartraject of wat we voor jou en je organisatie kunnen betekenen?

Vraag het Tatiana!

Een maatwerk opleiding is altijd co-creatie

Een maatwerk opleiding is altijd co-creatie en wordt met de organisatie ontworpen. Zowel top down als bottom-up daardoor ontstond er al bij het ontwerp commitment. Door de opleiding aan te laten sluiten bij het strategisch plan en de visie van de organisatie en deze te integreren in de opleiding werd het gemakkelijker voor de deelnemers om nieuwe methodieken en werkwijzen te ontwikkelen en deze te integreren in de organisatie. Het effect is groot. Medewerkers zijn zich bewust van de rol van niveau 5 begeleider, pakken de rol van niveau 5 begeleiden en zorgen ervoor dat het geleerde ook in de teams en op de locatie een gewoongoed wordt. Door de afronding met een assessment doorleeft de deelnemer nogmaals het geleerde van het afgelopen jaar en zo internaliseert het geleerde op een duurzame manier.

Dit opleidingstraject heeft mijn totale leven veranderd

Begeleider niveau-5

“Door dichtbij mijzelf te blijven en te durven laten zien wie ik ben en wat ik wil, stimuleer ik mijzelf en anderen (cliënten en medewerkers) op zoek te blijven naar de mogelijkheden en ontwikkeling binnenin zichzelf en deze ook aan te grijpen wanneer mogelijk om zo te blijven groeien op verschillende levensgebieden, waardoor zij het beste in zichzelf naar boven halen”.

Begeleider niveau-5

Op-maat-gemaakte-trajecten om medewerkers en werkgevers productiever en gelukkiger maken. Ook als werkgever moet je dan kwetsbaar durven opstellen. En dat maakt Innervida mogelijk. Wij kunnen en willen Innervida van harte aanbevelen

Directie en MT- lid

Tatiana weet de beste match tussen medewerker en organisatie te maken. Dat echt top zeker als je daar als organisatie behoefte aan hebt.

Zorgmanager

Inmiddels kennen we Innervida heel goed. Een jarenlange relatie maakt dat het makkelijk schakelen is en dat zij direct kunnen inspelen op wat wij nodig hebben.

Directeur

Door de coaching ben ik mezelf gaan ontwikkelen en kreeg ik meer zelfvertrouwen tijdens de collegiale coachgesprekken. Ik kon in alle openheid spreken en hier werd goed op ingespeeld.

Begeleider niveau-5

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404