Artikel

Organiseer eens een intervisiebijeenkomst! Alles wat je moet weten voor een succesvolle intervisie.

Als professional wil je graag blijven groeien en je kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Een van de manieren waarop je dit kan doen, is door intervisiebijeenkomsten te organiseren binnen jouw team of organisatie. Maar hoe organiseer je nu een succesvolle intervisiebijeenkomst? En wat is intervisie eigenlijk?

 

Wat is intervisie?

Intervisie is een georganiseerde werkvorm tussen mensen die werkzaam zijn binnen dezelfde organisatie of werk-vakgebied of mensen die dezelfde opleiding volgen.

Het doel van intervisie is dat de kennis, deskundigheid en vaardigheid van alle betrokkenen wordt vergroot en de wijsheid van de groep wordt benut in het belang van de uitvoering en kwaliteit van werk. Bij intervisie gaat het erom dat je door een cross-over leermethode leert van elkaar, door elkaar en met elkaar. Belangrijk daarbij is dat de intervisieleden de vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken bekijken, onderzoeken en daarbij de mogelijkheid hebben zelfreflectie op gang te brengen en oplossingen te kunnen aandragen.

Intervisie heeft een aantal grote voordelen:

 • Benutten van de wijsheid van de groep: de kennis, kunde en ervaring van de groep worden ingezet om het vraagstuk van de casusinbrenger te bekijken en mogelijk op te lossen.
 • Het is praktijkgericht: er worden concrete vraagstukken onderzocht vanuit de dagelijkse praktijk.
 • Het is herkenbaar: door de samenstelling van de intervisiegroep treedt er herkenning op onder de diverse intervisieleden.
 • Het is een efficiënte leervorm: in een relatief kort tijdsbestek (3 uur) is het mogelijk veel nieuwe inzichten te krijgen en wordt ontplooiing mogelijk.

 

Download ons Intervisiehandboek!

 

Hoe organiseer je een effectieve intervisie?

Er zijn verschillende manieren om een intervisiebijeenkomst te organiseren. Waar veel teams en organisaties voor kiezen is gefaciliteerde intervisie met een externe partij zoals Innervida. Deze facilitator zorgt ervoor dat de bijeenkomst gestructureerd verloopt, er voor iedereen genoeg ruimte is zijn of haar dingen te delen en er een veilige sfeer heerst. De facilitator heeft geen inhoudelijke rol, maar zorgt ervoor dat het proces goed verloopt.

Er zijn eigenlijk 7 elementen waar een effectieve intervisie aan moet voldoen. Wij hebben deze in een handig stappenplan voor je uitgewerkt;

1. Zorg voor een goede contractering aan de voorkant

2. Bepaal de samenstelling van de groep

3. Zorg voor een goede voorbereiding. Nodig iedereen uit en informeer alvast de Regels van respect, principes en pijlers in intervisie.

4. Wie is de gastheer/gastvrouw, wie bereidt de intervisie voor? Wie bewaakt het proces? En is er een schrijver?

5. Start altijd met een check-in en sluit af met een check-out.

6. Kies een casus. Onderzoek en stel vragen.

7. Welke intervisie methode komen aanbod?

Dit handige stappenplan met uitleg gebruiken voor je volgende intervisie? Download hier gratis het intervisiehandboek!

 

Contractering aan de voorkant

De frequentie waarin een intervisiegroep bijeenkomt is natuurlijk aan de intervisiegroep zelf. Door het geleerde in de intervisie momenten goed te borgen is het advies om ongeveer eenmaal in de drie maanden bij elkaar te komen. Niet te veel waardoor het een overkill wordt (drempel om af te zeggen groeit). En niet te weinig, waardoor de intervisieleden wel bij elkaar betrokken blijven. Leren door intervisie vraagt om een persoonlijke betrokkenheid van alle leden in de groep.

Voor de intervisiebijeenkomst is het handig een locatie te kiezen buiten de gewende werkcontext of studieomgeving. Zorg voor een ruimte die de intervisie ondersteunt en waar de groep niet gestoord kan worden.

De meest gebruikelijke tijdsduur van een intervisiesessie is 3 uur. Dus een ochtend, middag of avond. Daarin kun je vaak twee casussen behandelen.

 

De samenstelling van de groep

Zorg voor een groep mensen die min of meer hetzelfde functieniveau, werk en/of vakgebied of dezelfde opleiding hebben. Denk eens na over het vormen van een intervisiegroep binnen dezelfde organisatie, maar dan team of locatie overstijgend. De kracht ligt in de diversiteit van persoonlijkheden en dus intervisieleden. Dat vergroot de kans om van elkaar te leren door de verschillende invalshoeken bij het inbrengen van een casus.

Een ideale intervisiegroep bestaat uit ongeveer 6-9 mensen. Met kleinere groepen loop je het risico dat je te weinig van elkaar leert. Met grotere groepen kan de veiligheid en intimiteit in het geding komen.

 

De voorbereiding

Nodig iedereen uit en communiceer de Regels van respect, principes en pijlers, beschreven in het boek “Circulair Leiderschap, terug naar de kern”. Het is belangrijk om deze drie-eenheid bij de samenstelling van de intervisie te implementeren en vooraf aan elke intervisie te herhalen. Zo zorg je voor optimale veiligheid en de beste manier om te kunnen ontplooien.

Daarnaast is het handig om voor de intervisie alles nog een keer door te nemen. Welke methodes zijn er, hoe kies je een casus en hoe zorg ik voor een veilige omgeving. Download gratis ons handige Intervisiehandboek om optimaal voorbereid te zijn!

 

Rolbepaling

A leader in every chair. Ieder intervisie lid is verantwoordelijk voor het succesvol zijn van de bijeenkomst. Daarbij kan het ondersteunend zijn om de rol van gastheer/gastvrouw, procesbewaker en schrijver te introduceren. De rollen kunnen veranderen per bijeenkomst; een leider in elke stoel.

Meer informatie over wat de verschillende rollen inhouden, vind je in ons Intervisiehandboek.

 

Check-in en check-out

Een stevige fundering in de intervisiebijeenkomsten draagt bij dat de intervisieleden weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Het introduceren van de check-in en check-out helpt om structuur aan te brengen waardoor intervisieleden zich betrokken voelen en optimaal kunnen ontplooien. De basis voor een succesvolle intervisie bijeenkomst is daarmee gelegd.

 

Kiezen van de casus

Het kiezen van de casus is een gezamenlijk besluit. De intervisieleden nemen een casus mee naar de bijeenkomst, brengen deze in bij bijvoorbeeld de check-in en de groep bepaald samen welke 2 casussen er besproken worden.

Wanneer je een casus inbrengt (maximaal 2 per bijeenkomst) besteed dan aandacht aan het onderzoeken van de casus. We noemen dit de dialoogonderzoeksfase. Hoe deze fase in zijn werk gaat, staat uitgelegd in ons Intervisiehandboek.

 

Intervisiemethode

In de wereld van intervisie zijn er veel intervisiemethoden. In ons intervisiehandboek beschrijven we 7 intervisiemethoden. Een concreet stappenplan helpt je om de intervisie gestructureerd vorm te geven.

 • Vijf stappen methode; inzicht in de problematiek verhelderen.
 • Roddel methode; eigen bijdrage van het dilemma van de casusinbrenger in de casus scherp(er) krijgen.
 • Viskom methode; van een afstand reflecteren op de ingebrachte casus.
 • Perceptionele positie methode; alternatieven op het gebied van vaardigheden en interventies aanreiken.
 • Best practice methode; leren van de succes momenten.
 • Oplossingsgerichte intervisiemethode; problemen oplossen is belangrijker dan problemen verklaren.
 • Socratische intervisie; Liefdevol geconfronteerd met eigen overtuigingen.

Wil je toch graag een intervisie organiseren en heb je toch nog behoefte aan begeleiding. We denken altijd graag met je mee. Neem contact met ons op of kom een keer lang voor een kop koffie.

 

Wat is het verschil tussen intervisie en supervisie?

Intervisie en supervisie zijn beide waardevolle methoden om te leren en reflecteren op het werk, maar ze zijn niet hetzelfde. Zo is intervisie vaak informeler en kan het plaatsvinden op de werkvloer zelf. Bij supervisie is er vaak sprake van een formele setting, zoals een aparte ruimte waarin de sessies plaatsvinden.

Een ander belangrijk verschil is dat intervisie vaak gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het werk en het oplossen van praktische problemen. Supervisie daarentegen richt zich meer op de persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van het inzicht in eigen handelen.

Daarnaast kan intervisie ook een bredere groep betrekken dan alleen de direct betrokkenen. Zo kan er bijvoorbeeld een intervisiegroep worden gevormd met collega’s uit verschillende afdelingen, om zo verschillende perspectieven te kunnen inbrengen en van elkaar te kunnen leren.

Verder wordt er bij intervisie ook gebruik gemaakt van verschillende methodieken, zoals de vijf stappen methode of de viskom methode. Bij supervisie wordt er vaak gebruik gemaakt van een vaste structuur en agenda, waarbij er ruimte is voor persoonlijke inbreng en reflectie.

 

Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een belangrijk instrument om te blijven ontwikkelen en te groeien als mens op het werk. Door samen te reflecteren op de praktijk en ervaringen uit te wisselen wordt er cross-over geleerd. Dit verbeterd van de kwaliteit van het werk en is een verrijking van de professionele ontwikkeling.

Bovendien draagt intervisie bij aan een betere samenwerking en communicatie tussen jou en je collega’s. Door samen te werken aan vraagstukken en problemen ontstaat er meer begrip en inzicht in elkaars werkwijze en kunnen er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Tot slot kan intervisie ook bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling of die van je collega’s. Door te reflecteren op eigen handelen en ervaringen wordt je je bewuster van je sterke en mindere kwaliteiten.

 

Download ons Intervisiehandboek!

 

Hoe zorg ik voor een veilige en vertrouwelijke omgeving tijdens de intervisie?

Een veilige en vertrouwelijke omgeving is van groot belang tijdens intervisie. Om deze te creëren, is een goede contractering aan de voorkant een must. Gebruik hiervoor de Regels van respect, principes en pijlers, beschreven in het in het boek “Circulair Leiderschap, terug naar de kern”. Daarnaast start en eindig je de bijeenkomst met een check-in en check-out. Zo geef je iedereen de kans om zich uit te spreken over hun verwachtingen en eventuele zaken die hun bezighoudt.

 

Hoe meet ik de effectiviteit van een intervisie?

Om de effectiviteit van een intervisiebijeenkomst te meten, kun je verschillende methoden gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld een evaluatieformulier gebruiken, waarin de deelnemers hun mening en feedback kunnen geven over de bijeenkomst.

Een andere manier is om te kijken naar de concrete veranderingen en verbeteringen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de intervisie. Denk hierbij aan nieuwe initiatieven, betere samenwerking of verbeterde communicatie. Belangrijk is dat je met elkaar na afloop van de bijeenkomst duidelijke afspraken maakt hierover.

Enthousiast en van plan om volgende week een intervisiebijeenkomst te organiseren met jouw collega’s? Download hier ons gratis Intervisiehandboek om optimaal voorbereid van start te gaan. Toch nog spannend? Neem gewoon eens contact met ons op, we denken graag met je mee om jouw intervisiebijeenkomst een succes te maken!

Leuk artikel? Deel en volg ons op LinkedIn, Facebook

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404