Download

Wat is intervisie

Intervisie is een georganiseerde werkvorm tussen mensen die werkzaam zijn binnen dezelfde organisatie of werk-vakgebied of mensen die dezelfde opleiding volgen. Onderwerp van het intervisiegesprek zijn werkzaamheden en/of situaties en de daaraan gerelateerde problemen. Doel van intervisie is dat de kennis, deskundigheid en vaardigheid van alle betrokkenen wordt vergroot en de wijsheid van de groep wordt benut in het belang van de uitvoering en kwaliteit van werk.
Bij intervisie gaat het erom dat je door een cross-over leermethode leert van elkaar, door elkaar en met elkaar. Belangrijk daarbij is dat de intervisieleden de vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken bekijken, onderzoeken en daarbij de mogelijkheid hebben zelfreflectie op gang te brengen en oplossingen te kunnen aandragen.

Intervisie heeft een aantal grote voordelen:

1. Benutten van de wijsheid van de groep: de kennis, kunde en ervaring van de groep worden ingezet om het vraagstuk van de casusinbrenger te bekijken en mogelijk op te lossen.

2. Het is praktijkgericht: er worden concrete vraagstukken onderzocht vanuit de dagelijkse praktijk.

3. Het is herkenbaar: door de samenstelling van de intervisiegroep treedt er herkenning op onder de diverse intervisieleden.

4. Het is een efficiënte leervorm: in een relatief kort tijdsbestek (3 uur) is het mogelijk veel nieuwe inzichten te krijgen en wordt ontplooiing mogelijk.

Download hier het Intervisie handboek

Hierdoor ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden.

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404