Werkgeluk tijdens Corona
Onderzoek

Werkgeluk tijdens COVID-19

Jurriaan van Rijswijk 1 oktober 2020

Wat is het effect van COVID-19 op het werkgeluk?

Gedwongen thuiswerkers missen het contact met collega’s. Gesprekken bij het koffieapparaat, belangrijke overleggen in de wandelgangen en onderonsjes tijdens meetings. Dit zijn de smeermiddelen in werksituaties die niet online kunnen plaatsvinden.

Door Tatiana van Rijswijk en Jurriaan van Rijswijk

 

Thuiswerken tijdens Corona

Sinds half maart werkt bijna heel Nederland gedwongen thuis. Alle werelden komen nu bij elkaar in één context. Ons huis is voor alle huisgenoten ineens school, universiteit en kantoor geworden. Onze wereld is veranderd en verandert ons geluk dan mee? Worden talenten thuis nog wel optimaal benut? Halen we nog voldoening uit het werk als we al dagen in afzondering in een werkkamer zitten? Hoe staat het met de concentratie als de kat op tafel springt of de kinderen ongevraagd door de videocall heen dansen? Wat is de waarde van de vieze koffie op kantoor of het gesprek met collega’s en leidinggevenden?

 

Thuiswerkers missen real live contact met collega’s

Gedwongen thuiswerkers missen het contact met collega’s. Gesprekken bij het koffieapparaat, belangrijke overleggen in de wandelgangen en onderonsjes tijdens meetings. Dit zijn de smeermiddelen in werksituaties die niet online kunnen plaatsvinden.

 

Werkgeluk daalt een punt door Corona

Het werkgeluk onder thuiswerkenden is een punt achteruitgegaan. Half februari gaven mensen hun werkgeluk een 7,6 en tussen eind maart en half april een 6,7. Het aantal mensen dat hun werkgeluk een onvoldoende (5 of minder) geeft, verviervoudigde van 5 naar 20 procent. Mannen zijn qua werk in beide perioden iets gelukkiger dan vrouwen. Ondernemers zien hun werkgeluk bijna anderhalve punt dalen. Van een 8 naar een 6,6.

 

Vaker thuiswerken na de crisis

Als de coronacrisis voorbij is willen mensen vaker thuis werken. Meer autonomie, efficiëntie in het werken en minder reistijd zijn daarbij belangrijke redenen. Online meetings vinden veel mensen naast de nadelen ook prettig en effectief.

“Het gebrek aan fysiek contact heeft op termijn negatieve gevolgen voor het werken in een team. Ons non-verbale contact en gesprekken over niet werkgerelateerde zaken op kantoor zijn onderdeel van ons werkgeluk. Online vergaderen is zeker heel efficiënt, maar korte een-op-een-gesprekjes gaan verloren in een vergadering met een grote groep”, aldus Tatiana van Rijswijk.

 

Download hier het gehele werkgeluk onderzoek

Leuk artikel? Deel en volg ons op LinkedIn, Facebook

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404