MPA MindSonar

Jouw manier van denken bepaalt in sterke mate hoe jij je voelt en hoe je handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. Metaprofiel Analyse® (MPA) is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden: een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken. MPA MindSonar meet niet wat je denkt, maar hoe je denkt. MPA MindSonar brengt jouw persoonlijke denkstijl – of die van je team of organisatie – in kaart.

Wat doet MPA MindSonar?

MPA MindSonar legt je vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar patronen in hoe je denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. Bovendien meet het hoe lang je over het beantwoorden doet (de reactietijd). MPA MindSonar geeft jouw manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van jouw persoonlijke, unieke denkstijl.

Wat wordt hier bedoeld met denken?

Met het woord ‘denken’ doelen we niet alleen op je gedachten maar ook op wat je voelt en wat je doet. Denken, voelen en doen hangen in sterke mate met elkaar samen. Hoe je denkt bepaalt wat je opvalt en wat je ontgaat: jouw denkstijl zet als het ware een filter voor wat je in jouw omgeving ziet en hoort. Jouw denkstijl bepaalt jouw filters en jouw filters versterken jouw denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat je voelt. Die drie dingen samen (wat je denkt, wat je waarneemt en wat je voelt) bepalen op hun beurt hoe je in een gegeven situatie handelt.

We gaan er overigens van uit, dat je in verschillende situaties heel verschillend kunt denken. Op je werk bijvoorbeeld, denk je misschien heel anders dan wanneer je met jouw hobby of jouw kinderen bezig bent. Daarom meet MPA MindSonar altijd jouw denkstijl voor een bepaalde situatie.

Wat wordt er precies gemeten met de MPA MindSonar?

Dit zijn de dertien aspecten van jouw denken die MPA MindSonar in kaart brengt:

Proactief of reactief?
Ben ik meer een doener of een denker? Neem ik snel initiatief of overweeg ik eerst verschillende kanten van de zaak?

Naartoe of weg van?
Word ik geleid door de doelen die ik wil bereiken? Of wil ik vooral problemen oplossen en moeilijkheden voorkomen?

Interne of externe referentie?
Ga ik af op mijn eigen normen en waarden of ga ik op anderen af om te weten wat goed of fout is?

Opties of procedures?
Denk ik meer in keuzemogelijkheden of denk ik meer in stappenplannen?

Voldoet wel of voldoet niet?
Richt ik mijn aandacht op wat er goed gaat en wat er klopt of richt ik mijn aandacht op wat er niet goed gaat en wat er niet klopt?

Controle binnen of buiten zelf?
Heb ik het idee dat ik mijn omgeving bepaal, of denk ik dat mijn omgeving mij bepaalt?

Handhaving, ontwikkeling of verandering?
Houd ik van stabiliteit, houd ik van geleidelijke verandering of houd ik van snelle verandering?

Globaal of specifiek?
Denk ik in grote lijnen of let ik op de details?

Mensen, activiteiten of informatie?
Wat vind ik het belangrijkste? Relaties, handelingen of gegevens?

Concept, structuur of gebruik?
Ben ik meer bezig met de essentie, met de samenhang of met de toepassing in de praktijk?

Samen, nabijheid of alleen?
Houd ik van hechte samenwerkingsverbanden, van lossere teams of doe ik het liever helemaal alleen?

Heden, verleden of toekomst?
Op welke van deze drie tijdsfactoren ben ik het meest gericht?

Visueel, auditief of kinesthetisch?
Denk ik meer in beelden, meer in geluiden of meer in gevoelens?

 

Daarnaast meet MPA MindSonar wat voor soort criteria (maatstaven) je in de betreffende situatie gebruikt.

Tatiana van Rijswijk

Founder, Directeur-Eigenaar en Human Experience expert

Meer weten over MPA MindSonar of wat we voor jou en je organisatie kunnen betekenen?

Vraag het Tatiana!

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404