Zelfinzicht

Zelfinzicht is een competentie van een individu. Het is de kunde om juist in te schatten wat men zelf kan. Het bewust worden van hoe je zelf bent en wat je kan is een belangrijk onderdeel van zelfinzicht. Ook kan je zelfinzicht op een aantal manieren toetsen.

Wat is zelfinzicht

Objectiviteit: Hoezeer kan een individu zichzelf beoordelen zonder zijn/haar emotie een rol te laten spelen?
Zwakke punten: Kan iemand zijn/haar tekortkomingen eerlijk en volledig toegeven?
Sterke punten: Weet hij/zij wat zijn beter ontwikkelde talenten zijn
Communicatie over dit zelfinzicht: kan de persoon vragen stellen over zichzelf om de kennis en het zelfinzicht te vergroten.

Om zelfinzicht te krijgen moet je er voor open staan. Je kan zelfinzicht niet aangeleerd krijgen, je moet er zelf in investeren. Men moet de angst voor slechtere ervaringen niet in de weg laten staan van het zelfinzicht.

Hoe krijg je zelfinzicht?

Om inzicht te krijgen in je eigen persoon ga je op zoek naar de reden voor je gedrag. Dit komt tot uiting in een bepaalde reactie, dat moet je dus grondig analyseren, en meestal ligt een bepaald gevoel ten gronde, daar moet je dus achter zien te komen. Hierbij ben je bezig met zelfreflectie, je creëert kennis in je eigen functioneren. Zelfinzicht is intrapersoonlijk, er komen dus geen sociale banden bij te pas, alleen de verhouding tussen je gevoel en je verstand.

Waarom werken wij met zelfinzicht?

Waarom InnerVida werkt met zelfinzicht is het bewust ontwikkelen van mensen op zich. Als een persoon goed inzicht heeft in zichzelf kan die sturen naar het beste resultaat.

Stan Tolenaars

Trainee, consultant, junior trainer en coach

Meer weten over zelfinzicht of wat we voor jou en je team kunnen betekenen?

Vraag het Stan!

Laten we samen iets moois
beginnen!

Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl
of bel ons op 010-8466404