Optimaal tot je recht komen; presteren zonder burn-out…

Burn-out… het kost ons jaarlijks 4,5 miljard euro! Gelukkig wordt dit probleem eindelijk erkent en het kabinet zet zich in om deze volksziekte preventief aan te pakken. Zo heb je nu de mogelijkheid om naar een coach te gaan, om een burn-out te voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen…

Arianna Huffington – founder van platform Thrive Global en één van de meest invloedrijke vrouwen van de wereld volgens Forbes Magazine – maakt zich hard voor een nieuwe werkcultuur zonder uitputting. “We moeten af van de collectieve desillusie dat burn-out de prijs is die we nou eenmaal betalen wanneer we iets willen bereiken.” Deze eeuw vraagt om een nieuw soort leiderschap waarbij gebruik wordt gemaakt van het talentkapitaal in teams en organisaties. Waar mensen elkaar aanvullen, zich optimaal ontplooien en doen wat ze het allerliefste doen. Energie krijgen in plaats van verliezen. Kortom, we moeten de mens weer gaan zien als een being, in plaats van een resource. Van Human Resource Management (HRM) naar Human Being Management (HBM) dus.

HBM is een jonge managementfilosofie waarbij we kijken naar de gehele mens. Ook het onbewuste. Dat wil zeggen, hetgeen onder de waterlinie ligt: het is niet zichtbaar aan de buitenkant, maar het is wel aanwezig en bepalend. Anders gezegd: de onbewuste aansturing van je gedrag. Om hier inzicht in te krijgen, gebruiken we ACT® (Analytical Competence Tool). Deze tool is gekoppeld aan HBM en schetst een haarscherp beeld van iemand zijn/haar natuurlijke kracht (talenten en competenties die men van nature bezit), maar ook prestatiekracht (aangeleerd gedrag dat vervormd wanneer er druk op komt te staan).

Het meten van aangepast gedrag levert essentiële informatie bij het inschatten van de kans op een burn-out. Je kunt namelijk zien waar er gebrek aan energie ontstaat en waarom. Met andere woorden, we meten de gevoeligheid om een burn-out te ontwikkelen in de context waarin je werkt, leeft en woont. Daarnaast zien we ook de valkuilen. Bewustwording hierin maakt dat je preventief kunt handelen.

Net als Arianna Huffington en vele anderen geloven wij heilig dat het tijd is voor een nieuwe werkcultuur. Optimaal tot je recht komen, presteren zonder burn-out. Met HBM en ACT® zorgen we voor gelukkige mensen en succesvolle organisaties.

Wij zijn ACT® BurnOut geaccrediteerd. Klik hier voor meer informatie over ACT® en HBM. Of mail of bel ons.

 

 

Scroll to top