‘’Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. - Sören Kierkegaard‘‘

Als coach en trainer begeleid ik mensen die weten wat ze kunnen, maar de verbinding zijn verloren met wat ze willen.

"Ik geloof in het potentieel van ieder mens”. Mijn aanpak is authentiek, betrokken en flexibel maar ook praktisch en oplossingsgericht. Coachingsjaartrajecten resulteren niet alleen in inzichten maar vooral in concrete resultaten, plannen voor de toekomst en hervonden energie. In trainingen creëer ik een setting waarin mensen het beste uit zichzelf halen, hun gestelde doelen realiseren en met de verkregen inzichten handelen.

Ik ben in ieder contact altijd op zoek naar dat wat er bewust maar zeker ook onbewust aanwezig is. Onze persoonlijkheidsanalyse is daar een heel mooi instrument voor. Juist door het onzichtbare zichtbaar te maken, het echte gesprek hierover te voeren ontstaat werkelijk bewustzijn. Dat is de eerst stap!

Ik heb een creatieve achtergrond en deze heb ik de afgelopen 15 jaar verrijkt met een stevig fundament in het coachings- en trainingsvak. Door diverse opleidingen te volgen ben ik me steeds meer gaan verdiepen in het Jungiaanse gedachtegoed en het systemische werken.

Ik heb een grote liefde voor dieren en paarden in het bijzonder. De wens is om in de toekomst deze liefde te kunnen combineren met mijn professionele passie voor het systemische werken.

Dick Zirkzee
Scroll to top