Leiderschap in de 21e eeuw: coachende leider of gedeeld leiderschap?

“Is coaching de taak van een leider?", “Leiders van de 21e eeuw mogen niet meer de baas spelen.” Enkele titels van recente, interessante artikelen op het gebied van leiderschap. Het lijkt erop dat we het eens zijn: deze eeuw vraagt om een nieuw soort leiderschap. Maar welke talenten en eigenschappen moet een leider anno 2019 bezitten en waarom?

Wat we nog wel eens tegenkomen zijn organisaties waar de leidinggevenden hun medewerkers taken opleggen waarbij precies wordt uitgelegd hoe het moet gebeuren. Managers die zelf volledig de verantwoordelijkheid op zich nemen als het gaat om de prestaties van hun team en alles zelf in de hand willen hebben. Vanuit onze expertise kunnen we je vertellen: daar wordt niemand gelukkig of productief van. Leidinggevenden kampen steeds meer met burn-outs, medewerkers kunnen hun ei niet kwijt.

De oplossing volgens schrijvers van bovenstaande en andere artikelen: de nieuwe leider moet zijn/haar mensen inspireren, coachen, sturen in de juiste richting en medeleven tonen. Daar zijn wij het op zich mee eens. Maar waarom moet alleen de leider dat zijn?

Wij geloven in de kracht van circulair leiderschap. Een nieuwe leiderschapsmethode waar gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het team in plaats van persoonlijke agenda’s centraal staan. Iedereen neemt zijn/haar eigen verantwoordelijk binnen de groep voor zijn/haar eigen taken. Daardoor draagt iedereen bij aan een gezamenlijk doel op zijn/haar eigen manier. De wijsheid van de groep en dus van elk teamlid komt aan bod waardoor beslissingen sneller en makkelijker worden gemaakt. Zo inspireer je elkaar, maak je gebruik van het talentkapitaal binnen de groep en wordt ieder teamlid echt gehoord en gezien.

We zijn benieuwd hoe jij circulair leiderschap ervaart binnen jouw organisatie. Laat je het ons weten?

Scroll to top