Een wonderteam… hoe bereik je dat?

Vorige week kregen wij het artikel van Ben Tiggelaar “Hoe creëer je een wonderteam?” doorgestuurd. Alhoewel het al een wat ouder artikel is, inspireerde dit ons om te reageren.

De strekking is dat het niet zozeer uitmaakt wie er met elkaar samenwerkt (welke rol past het beste bij jou, met welke mensen kun jij het beste samenwerken) maar hoe men met elkaar samenwerkt. “Testjes” die inzicht geven in wie jij bent als mens en wat er bij jou past, zouden volkomen zinloos zijn. Google deed onderzoek en kwam tot de volgende 5 pijlers voor het creëren van optimaal teamwork:

  1. Psychologische veiligheid: in hoeverre durf je je afwijkende mening te delen.
  2. Op elkaar kunnen rekenen: doet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt.
  3. Structuur en helderheid: zijn de doelen en taken bekend voor iedereen.
  4. Betekenis: heeft het werk voor iedereen eenzelfde belangrijke betekenis.
  5. Impact: gelooft iedereen dat zijn/haar werk invloed heeft.

Deze pijlers zijn zeker een belangrijk onderdeel van samenwerking binnen teams en organisaties maar het dekt zeker niet de lading. Het gaat hier namelijk alleen over gedrag. Gedrag is de top van de ijsberg: het is zichtbaar hoe mensen met elkaar omgaan. Het collectief bewuste noemen we dat. Maar waarom mensen zo met elkaar omgaan ligt in het collectief onbewuste van de groep verscholen: de onderkant van de ijsberg, het gedeelte wat onder de waterlinie ligt en dus niet zichtbaar is.

Hier komt ook de HBM piramide om de hoek kijken. Aan de structuur (pijlers 2, 3 en 4) en cultuur (pijlers 1 en 5) voegen we een derde belangrijk element toe: de natuur. De natuur stuurt de cultuur aan en bestaat uit onbekende en onbewuste drijfveren van de mensen in de organisatie.

Jammer genoeg heeft Tiggelaar het hier niet over in zijn artikel. Ons inziens doet hij op deze manier geen recht aan het talentkapitaal van de mens en de mens in zijn natuurlijke zijn in samenwerking met andere mensen.

@Ben, wellicht een idee om je te verdiepen in Human Being Management. Geloof ons, er gaat een wereld voor je open. Dat is bij ons ook gebeurd.

En by the way, volgens ons bestaan wonderteams niet. Wat wel bestaat is dat teams zich ontplooien naar de wonderlijke magie van samenwerking.

Ontplooi de wereld, begin bij jezelf. Dus teamlid, begin bij jezelf en besmet op een positieve manier je team met ontplooien.

Scroll to top